سفارش بنر تسلیت

شمـا عزیزان، با سفـارش بنر تسلیت در جهت یاری رسـاندن به بیماران مبتلا به سـرطان مکسا مشـارکت خواهید کـرد و همچنین موجـب تسلـی خاطر بازمانـدگان عـزیز از دسـت رفته خواهید شد. این بنرهـا با نام شمـا، جهـت نصب در مراسم مدنظر شمـا ارسال می‌گـردد.

سفارش بنرتسلیت

حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

برای تسکین درد و رنج بیماران مبتلا به سرطان می توانید از طریق درگاه پرداخت بانک ملت با کلیه کارت های عضو شتاب از بیماران حمایت نمایید.


حمایت میکنم